O nama

Teamnet je jedan od najstarijih pružalaca internet usluga u Srbiji, sa početkom rada od 2000. godine beležimo 15 godina rada ove godine. Od mlade i ambiciozne firme izrasli smo u iskusnu i pouzdanu firmu sa pružanjem kvalitetnih usluga. Posedujemo ogromno znanje u poljima bežičnih komunikacija, žičnih računarskih mreža, optičkih mreža, povezivanju udaljenih lokacija, rutiranja, konfigurisanja rutera i svih vrsta mrežnih uređaja. Do sada smo se u poslovima  susretali sa problemima različite vrste i na osnovu stečenih iskustava smo i napredovali i usavršili naša znanja.