Česta pitanja (FAQ)

1. Želim da postanem korisnik bežičnog interneta, a nemam opremu.

Opremu možete dobiti na korišćenje, i u tom slučaju plaćate samo cenu priključenja. U obavezi ste da koristite naše usluge u trajanju od 12 mesečnih paketa.

2. Da li posle godinu dana treba ponovo da platim cenu priključenja?

Ne, priključenje se plaća jednokratno, a teamnet uklanja eventualne kvarove.

3. Posedujem laptop sa wifi karticom, hvatam signal TeamNETxx i želeo/la bih da se priključim na internet.

U ovom slučaju nije moguće da se nakačite direktno sa laptopom na TeamNET bežičnu mrežu, međutim to znači da ste u blizini naše pristupne tačke(Access pointa) i da se može naći adekvatno rešenje za pristup internetu. Popunite Formular za online i neko od kolega će stupiti u kontakt sa Vama.

4. Posedujem opremu za bežični pristup i hoću da se nakačim na TeamNET bežičnu mrežu da koristim internet, a ne znam sam da montiram.

U tom slučaju plaća se montaža opreme, a cena iste zavisi od dodatnog materijala i obima posla. Pozovite korisnički servis i serviser će besplatno doći kod Vas i na licu mesta pregledati opremu i utvrditi potrebne radnje za pristup bežičnoj mreži.

5. Ne radi mi internet (crveni x znak)

Ukoliko posedujete opremu za bežični internet i pojavio vam se crveni iks znak u tray baru na računaru (u desnom ćošku, na windowsu, pored sata), proverite da li je adapter za napajanje uređaja za bežični pristup uključen u struju, i da li su svi kablovi uključeni. Ukoliko je adapter uključen u struju i utičnica je pod naponom, verovatno je došlo do crkavanja adaptera. Pozovite korisnički servis za prijavu kvara.

6. Ne radi mi internet (pojavljuje se znak uzvika)

Ukoliko posedujete opremu za bežični internet, a ne radi vam internet i  piojavio se znak uzvika u tray baru na računaru (u desnom ćošku, na windowsu, pored sata), priđite mišem iznad znaka uskliknika i desnim tasterom miša kliknite REPAIR. Ukoliko to ne pomogne, pozovite korisnički servis za prijavu kvara.

7. Ne radi mi internet, šta da radim.

Prvo isključite adapter za napajanje uređaja iz struje (ne važi za one korisnike koji poseduju wifi karticu u računaru), sačekajte 5 sekundi i uključite ga. Ukoliko ne proradi, pogledajte dalje pitanja i odgovore.